MKB Bank english

Gyakori kérdések

Bizonyára számos kérdése merült fel az Miles & More MKB Hitelkártyával kapcsolatban.

Az alábbiakban a leggyakoribb kérdésekre adunk kielégítő választ.

Milyen előnnyel jár ha Miles & More MKB Hitelkártyával vásárolok?

Miles & More MKB Hitelkártyájával külföldi és belföldi vásárlásai után az MKB Bank nem számít fel díjat, minden vásárlása után ajándék mérföldet kap, ráadásul üdvözlésképpen az első vásárláskor Standard kártya esetén 3 000, Gold kártya esetén 8 000 induló ajándék mérföld az Öné lehet.

Mit jelent az induló ajándék mérföld?

A kártya igénylését követően a főkártya-birtokosok induló ajándék mérföldeket kapnak (Standard kártyára 3 000 mérföld, Gold kártyára 8 000 mérföld). A mérföld elszámolás időpontja az első, főkártyával bonyolított vásárlást követően történik.

A társkártya igénylésekor is kapok induló ajándék mérföldeket? Társkártyával is lehet mérföldeket gyűjteni?

Természetesen a társkártya-birtokosok is kapnak induló ajándék mérföldeket, azonban ezt a főkártya-birtokos Miles & More Törzsutas számláján írják jóvá az első vásárlást követően: Standard kártya igénylése esetén 1 000, Gold kártya esetén 2 000 mérföldet. A társkártya-birtokos által végrehajtott vásárlások után járó mérföldek is a főkártya-birtokos Törzsutas kártyáján kerülnek elszámolásra.

Mikor évülnek el a mérföldek?

Jutalommérföldjei nem járnak le 36 hónap után, hanem korlátlan ideig érvényben maradnak az alábbi feltételek teljesülése esetén:

 • Legalább 3 hónapja Miles & More hitelkártya-birtokos, és
 • Havonta minimum 1 olyan vásárlást bonyolít Miles & More MKB Hitelkártyájával (beleértve a társkártyát is), amely mérföldekre jogosítja

Ha a feltételek egyike nem teljesül, a megszerzett mérföldek lejárata újra aktiválódik a Miles & More hatályos kondíciós listája alapján. Erről Önt
Miles & More számlakivonatában értesítjük és a mérföldek elévülése a következő negyedévtől válik hatályossá. A jutalommérföldek, amelyek mentesültek a lejárat alól, és/vagy szokásos módon lejártak volna ezen idő alatt, a jelzett időpontig érvényesek maradnak. További információért, kérem, kattintson ide.

Mely típusú mérföldek nem évülnek el?

Egyetlen jutalommérföldje sem jár le – függetlenül attól, hogy repülőutakkal, vásárlásokkal vagy más Miles & More partnerek által kínált különleges ajánlatokkal szerezte-e őket.

Van lehetőség a lejárt mérföldek újra aktiválására?

A lejárt mérföldek nem aktiválhatóak a Miles & More MKB Hitelkártya használatával.

Csak Miles & More Törzsutasok igényelhetik a kártyát?

A Miles & More MKB Hitelkártyát bárki igényelheti, aki megfelel a hitelkártya igénylés általános feltételeinek. Ha az igénylő nem tagja a hitelkártya igénylés pillanatában a Miles & More Törzsutas programnak, ezzel az igényléssel egyidejűleg Base státuszú Törzsutas tag is lesz, és gyűjtheti a mérföldeket.

Hányféle Miles & More MKB Hitelkártya létezik?

Kétféle: a Miles & More MKB MasterCard Standard Hitelkártya, mely 200 000 – 1 millió Ft-ig, valamint a Miles & More MKB MasterCard Gold Hitelkártya, mely 300 000 – 2 millió Ft-ig terjedő hitelkerettel igényelhető.

Mibe kerül a kártya használata?

A bankkártyás vásárlások külföldön és belföldön is jutalékmentesek, míg készpénzfelvétel esetén a mindenkori Kondíciós Lista szerinti díj kerül felszámításra. (A kártyája használata során felmerülő minden kamat, díj és jutalék szintén a hitelkeret terhére kerül elszámolásra, így ezt felhasználható hitelkerete kiszámításánál kérjük, vegye figyelembe.)

Meddig terjed a hitelkártya hitelkerete?
 • Akár 2 millió forintig is. A Miles & More MKB MasterCard Standard Hitelkártya 200 000 – 1 millió Ft-ig, a Miles & More MKB MasterCard Gold Hitelkártya 300 000 – 2 millió Ft-ig terjedő hitelkerettel igényelhető. A visszatörlesztett összeg a bankkártyával újra felhasználható.
 • Bankkártyáját vásárlásra külföldön és belföldön a hitelkeret 100%-ának mértékéig, jutalékmentesen használhatja. Készpénzfelvételre külföldön és belföldön egyaránt, készpénzfelvételi jutalék megfizetése mellett a hitelkeret 50%-ának mértékéig van lehetősége.
Kell bankszámlát nyitnom a hitelkártyához?

A kártya igényléséhez Önnek nem kell bankszámlát nyitnia, betétet elhelyeznie. A bank által rendelkezésre bocsátott hitelkeretet felhasználhatja bankkártyával történő vásárlásra vagy a hitelkeret 50%-ának mértékéig készpénzfelvételre, külföldön és belföldön egyaránt.

Kapok számlakivonatot?

Természetesen. Minden naptári hónap végén elkészítjük számlakivonatát, mely minden hasznos tudnivalót tartalmaz az Ön Miles & More hitelkártyájával kapcsolatosan. A számlakivonat nyelveként nálunk angol nyelvet is kérhet.

Milyen ütemben törleszthetem a hiteltartozásomat?

Ön tetszőlegesen ütemezheti hiteltartozásának törlesztését: elegendő havonta a minimális részleteket - mindenkori hiteltartozásának 5%-át - befizetnie a hitelkártya számlára. A visszatörlesztésre a számlakivonat készítésének dátumától kezdődően 15 nap (türelmi időszak) áll rendelkezésre. Ebben az esetben áll fenn kamatmentes időszak.

Mennyi a hitelkamat?

A hitelkártyához kapcsolódóan Bankunk kedvező hitelkamatot nyújt ügyfelei részére. A mindenkor érvényes feltételekről tájékozódjon a Bank honlapján és az MKB bankfiókokban külön dokumentumban elérhető Kondíciós táblából.

THM értéke: 32,99%-tól 38,19%-ig

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, a hitel kamatkockázatát. A THM számítása a hatályos Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően történt.
Milyen biztosítás jár a hitelkártyához?

Külföldi utazásaihoz, maximum 30 napos időtartamra, ingyenes utazási (betegség-, baleset- és poggyász-) biztosítás kapcsolódik a kártyához.

Mit jelent a Csoportos hitelfedezeti személybiztosítás?

Biztosítási esemény bekövetkeztével a Biztosító megtéríti a Banknak a hiteltartozás összegét.

Hogyan kaphatom meg az igényelt kártyát?

Kártyáját az igénylés pozitív elbírálásától számított 2 héten belül postázzuk, vagy kérésére a kiválasztott bankfiókban a Kondíciós táblában jelzett díj megfizetése mellett rendelkezésére bocsátjuk.

Milyen feltételeket kell teljesítenem a hitelkártya igényléséhez?
 • Magyar adóazonosító jel vagy adószám, érvényes személyazonosító okmány;
 • állandó magyarországi lakcím, nem magyar állampolgárok esetében magyarországi tartózkodási hely;
 • a Banknak a hiteligénylőre vonatkozóan negatív fizetési, hitelezési, adatellenőrzési tapasztalata nincs;
 • a hiteligénylő nem szerepel a Központi Hitelinformációs Rendszerben (volt BAR);
 • legalább 3 hónapos bankszámla-vezetési múlt valamely magyar hitelintézetnél (a bankszámlaszám hitelkérelmen való feltüntetésével);
 • minimum 65 ezer Ft havi nettó igazolt jövedelem (Gold hitelkártya igénylése esetén minimum 200 ezer Ft havi nettó igazolt jövedelem);
 • telefonos elérhetőség (a hiteligénylésen megadva);
 • díjmentes MobilBANKár szolgáltatás igénybevétele;
 • a Csoportos hitelfedezeti személybiztosításhoz szükséges Nyilatkozat aláírása
Milyen további feltételek szükségesek a hitelkártya igényléséhez?

Hitelkártya igénylés és szerződés kitöltése, melynek alapján a Bank megállapítja személyre szabott hitelkeretét. (A hitelkeret összege általában az Ön által igazolt havi nettó jövedelem másfél-kétszeres összege, melyet azonban egyéb tényezők, hitelek, megtakarítások is befolyásolnak.)

Milyen dokumentumokat kell még benyújtanom?
 • Az igénylés benyújtása mellett kérjük, az alábbi - a hitelkeret megállapításához és elbírálásához szükséges - dokumentumokat is hozza magával:
 • Azon bankszámlájának utolsó 3 havi kivonata, amelyen az igazolt munkabért jóváírják, (vállalkozó esetén 3 havi magán- és vállalkozói számlakivonat)
 • 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás, (vállalkozó esetén APEH jövedelemigazolás és 15 napnál nem régebbi APEH igazolás arról, hogy az igénylőnek nincs köztartozása, nyugdíjas esetén az utolsó havi nyugdíjszelvény vagy bankszámlakivonat és a nyugdíjalap igazoló szelvény, egyéb jövedelem esetén a jövedelem jellegének megfelelő jövedelemigazolás, dokumentum)
 • előző havi vezetékes vagy előfizetéses mobil telefonszámla kivonata és befizetését igazoló számla vagy szelvény, amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az ügyfél vagy a vele közös háztartásban élő személy nevére szóló, előző havi egyéb közüzemi számla (víz, villany, gáz stb.) és befizetését igazoló számla vagy szelvény.
THM értéke

THM értéke: 32,99%-tól 38,19%-ig

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat, értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, a hitel kamatkockázatát. A THM számítása a hatályos Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően történt.
Hol kaphatok további információt telefonon?

MKB TeleBANKár ügyfélszolgálatunk a nap 24 órájában áll rendelkezésére. Információ, bankkártya aktiválás és letiltás: 06 1 373 3333, 06 40 333 666 (Kék szám)

Milyen e-mail címre írhatok?

Írjon nekünk a következő címre: telebankar@mkb.hu

Fair Bank

Az MKB Bank csatlakozott a lakossági hitelezéssel foglalkozó pénzügyi szervezetek részére iránymutatást adó Magatartási Kódexhez. A csatlakozással az MKB Bank vállalta, hogy a Magatartási Kódexben foglaltakat magára nézve kötelező érvénnyel elfogadja és azt alkalmazza a lakossági hitelezése során.
Magatartási kódex

MKB Bank